Πολιτική Επιστροφών

Υπαναχώρηση πριν την Παραλαβή του Εμπορεύματος

 1. Πριν την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο ( +30) 2410532283 (ώρες επικοινωνίας σύμφωνα με το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης). Μετά την ακύρωσή, η Επιχείρηση θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει.
 2. Η επιστροφή θα γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, αναλόγως των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας, εκτός κι αν ρητώς συμφωνήσετε διαφορετικά μέσω email που θα αποστέλλεται στο [email protected] Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο [email protected] για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο.

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο ( +30) 2410532283 (ώρες επικοινωνίας σύμφωνα με το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης), εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Υπαναχώρηση μετά την Παραλαβή του Εμπορεύματος

 1. Μετά την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος –Ως εγγεγραμμένος χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα πωληθέντα Εμπορεύματα αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής/επιστροφής (courier, μεταφορική, ή άλλο μέσο), που αναλαμβάνετε εσείς, με εξαίρεση την πρώτη επιστροφή Εμπορεύματος/των της παραγγελίας σας που είναι δωρεάν, και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Εμπορευμάτων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Εμπορευμάτων. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος για υπαναχώρηση, θα σας αποστέλλεται σχετική φόρμα υπαναχώρησης (Φόρμα Επιστροφής) συνοδευόμενη από Έντυπο-Οδηγό Επιστροφών με την παράδοση του/των Εμπορεύματος/των και θα μας αποστέλλετε την/τις τυχόν επιστροφή/επιστροφές σας στη διεύθυνση Βενιζέλου 101, Λάρισα, 41222. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του/των Εμπορεύματος/ων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός των ως άνω δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών (απόδειξη ημερομηνίας αποστολής: η σφραγίδα του courier ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η ημερομηνία παραλαβής του του/των Εμπορεύματος/ων).Το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το τίμημα των Εμπορευμάτων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρηση στη διεύθυνση Βενιζέλου 101, Λάρισα, 41222 και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το εν λόγω φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 2. Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται:
  1. Κάλτσες και καλσόν
  2. Εσώρουχα
  3. Μαγιό
 3. Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο Εμπόρευμα ίσης αξίας με το τίμημα του αρχικά επιλεγέντος Εμπορεύματος. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση μας θα σας αποστείλει σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με το υποβληθέν αίτημά σας. Η Επιχείρηση μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας προς αντικατάσταση του επιλεγέντος Εμπορεύματος εντός μίας (1)εργάσιμης ημέρας και στην περίπτωση της αντικατάστασης, θα σας αποστείλει το νέο Εμπόρευμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 4. Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω να κάνετε χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερεις (4) μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση μας θα σας αποστείλει σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με το υποβληθέν αίτημά σας. Η Επιχείρηση μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας προς χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου και θα σας αποστείλει επιβεβαίωση του πιστωτικού σας υπολοίπου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δώσει.
 5. Στην περίπτωση κατά την οποία θελήσετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των Εμπορεύματος/των και εφόσον δεν επιθυμείτε (i) να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο Εμπόρευμα ίσης αξίας με το τίμημα του/των αρχικά επιλεγέντος/ων Εμπορεύματος/των ή (ii) χρήση πιστωτικού υπολοίπου και το Εμπόρευμα/τα επιστραφεί/ούν στην Επιχείρηση υπό τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους/των, η Επιχείρηση θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που έχει καταβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιχείρηση του επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των. Η Επιχείρηση δικαιούται να αναστείλει-παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το/τα Εμπόρευμα/τα.
 6. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο [email protected] για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο ( +30) 2410532283 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 18:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή), εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών .

Ελαττωματικά Εμπορεύματα

 1. Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φτάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Επίσης η Επιχείρηση γνωρίζει ότι ανάμεσα στα Εμπορεύματα περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα Εμπορεύματα να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε Εμπόρευμα με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.
 2. Σε περίπτωση που παραλάβετε το Εμπόρευμα χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το Εμπόρευμα από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε δεδομένης της ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Επιχείρησης ( +30) 2410532283 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 18:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή) ή/και στο [email protected] δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο εμπόρευμα προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερις (4) μήνες, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση η επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στογια τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πιστωση σας εντός 14 ημερών.
 3. Σε περίπτωση που το Εμπόρευμα που παραλάβατε είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε  για τα υποδήματα, ενδύματα, και αξεσουάρ ένδυσης δικαιούστε να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με το ίδιο ή με άλλο εμπόρευμα της αρεσκείας σας ή/και χρήση του πιστωτικού σας υπολοίπου για τέσσερις (4) μήνες, ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το Εμπόρευμα που επιθυμείτε προς αντικατάσταση, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Για τον λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι να κρατάτε και να αποθηκεύετε τις εγγυήσεις των Εμπορευμάτων χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν οι όροι εγγύησης και οι σχετικές παροχές. Η Επιχείρηση προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα σημεία επισκευής μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο ( +30) 2410532283 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 18:00, ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή)ή μέσω e-mail [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ειδικότεροι όροι εγγύησης που προβλέπονται για καθένα έκαστο προϊόν, η δε εγγύηση λήγει όταν παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος της.Επίσης, ορισμένα Εμπορεύματα που διατίθενται μέσω της Επιχείρησης μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το Εμπόρευμα θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το Εμπόρευμα. Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, η Επιχείρηση θα επιστρέφει την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου Εμπορεύματος, αλλά δεν θα έχει σύμφωνα με το νόμο καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Διαδικασία Υπαναχώρησης / Επιστροφής Εμπορευμάτων

 1. Η διαδικασία για την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας είναι απλή και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στη Φόρμα Επιστροφής και στον έντυπο-οδηγό επιστροφών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης λαμβάνει Φόρμα Επιστροφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγγελίας (αριθμός), τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα, ο αριθμός παραστατικού πώλησης/αγοράς και η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και τα στοιχεία του πελάτη Τικάρει το/τα Εμπόρευμα/τα που θέλει να επιστρέψει σημειώνει τον λόγο της επιστροφής – τι θέλει να γίνει (επιστροφή χρημάτων, πίστωση, αντικατάσταση με ίδιο, αντικατάσταση με άλλο κλπ) -αποστέλλει το/τα Εμπόρευμα/τα μαζί με τη Φόρμα Επιστροφής στη διεύθυνση που θα αναγράφεται κάθε φορά στη Φόρμα Επιστροφής ακολουθώντας τις οδηγίες του Εντύπου-Οδηγού Επιστροφών.
 2. Για να είναι έγκυρη η επιστροφή του/των Εμπορεύματος/Εμπορευμάτων (ελαττωματικών ή μη) η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται και τα σχετικά έγγραφα (Φόρμα Επιστροφής – Έντυπο-Οδηγός Επιστροφών) συνοδευόμενα από το/τα επιστραφέν/ντα Εμπόρευμα/τα να παραλαμβάνονται από την Επιχείρηση εντός της χρονικής προθεσμίας που τίθεται στην Πολιτική Επιστροφής Εμπορευμάτων (άρθρο 12) για κάθε περίπτωση επιστροφής Εμπορευμάτων.
 3. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή, αντικατάσταση ή/και επισκευή προϊόντος κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα στο άρθρο 12 θα πρέπει το Εμπόρευμα να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα Εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον αγοραστή/χρήστη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Επιχείρησης) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ).